English with Hitch!

English with Hitch!

Englishteacher

Helping students reach English proficiency since 2007
About Stephen Hitchcock (me)
 • What I teach English
 • Instructions inCzech, English
 • Native languageEnglish
 • NationalityAmerican
 • Group teachingyes
 • Online teachingyes
Hobbies: Tennis, mountain biking, hiking in nature, and cooking. Částečně hovořím česky. Studium českého jazyka. :o)
Where I teach
 • LocationPrague
 • Prague district1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Preferred settingTo be agreed
 • Do I commute?yes
Other locations farther from where I live in Prague 8 are possible: we will agree to a small transit fee, for example 100Kc to teach in Prague 14.
Rates
 • 45 minutes450 CZK
 • 60 minutes600 CZK
 • 90 minutes700 CZK
 • 120 minutes-
 • Free trialYes
Visit my website for more information, references, Skype/online lessons: www.hitchcockenglish.com
Vybrat si správného učitele angličtiny …

V Praze je dost lektorů angličtiny, ale kterého si vybrat? Není to tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá – není totiž učitel angličtiny jako učitel angličtiny. Mnoho lektorů je v Praze jen na chvíli a po 1-3 letech cestují dál nebo se vrací domů. Jsou sice rodilí mluvčí, ale často nemají odpovídající vzdělání ani zkušenosti. Neumí efektivně vyučovat a nepoužívají vhodné materiály. Nedejte se nalákat na levné kurzy angličtiny – určitě si zasloužíte lepší!

Angličtinu vyučuji profesionálně již 13 let a v Praze jsem se usadil před 9 lety. Mám zkušenosti s výukou studentů v Česku, Brazílii, Švýcarsku, Německu, Francii, Saudské Arábii i v Jižní Koreji.

Moje metoda výuka angličtiny

Používám komunikativní přístup k výuce jazyka, hodiny angličtiny jsou zaměřené na potřeby studenta a důraz kladu na jeho životní situace a na témata, které nejvíce využijete ve svém skutečném životě.

Gramatiku vysvětluji a procvičuji v souvislostech vašeho skutečného života. Mým cílem je rychle Vás naučit běžné komunikaci a odstranit strach mluvit v cizím jazyce.

Používám účinné vyučovací techniky, které se mi za léta nejvíce osvědčily. Pomocí nich dělají mí studenti rychle velké pokroky.

Nemusíte se mě vůbec bát – studenti mě mají rádi. Jsem velmi trpělivý, snažím se od začátku se hodně mluvit a povzbuzovat studenty ke komunikaci. Snažím se udělat tvuj kurz angličtiny zajímavé a zábavné a používám k tomu nejnovější učební materiály spolu s různými aktivitami a hrami.

Pro více informací prosím navštivte můj web:
www.hitchcockenglish.com

My teaching experience

 • My educationBachelor of Arts Degree in Philosophy, Michigan State University 1988
 • Experience5+ years
 • ReferencesVilímová Hana Steve was one of the best teachers of English in my life. He always was prepared for every lesson carefully. If I don´t know something, he will explain everything me patiently. English was not boring with him.

  Marie Siklova, FU Praha 14 Po delším hledání jsme kone?n? natrefili na bezvadného lektora Aj. Jeho hodina je vždy dob?e p?ipravená, výživná a zábavná . A hlavn?: Steve je ucitel!

  Dan Fantys
  Chodím ke Stevovi n?kolik mesíc? a t?ším se na každou dalš í lekci. P?ístup diametráln? odlišný od školy! V?ele doporu?uji pokud máte strach z konverzace v anglictin? a prejete si mluvit správn?. Díky Steve


  Ladislav_mrazek
  I've been Steven's student for almost 2 years. I recommend without doubts. Funny lessons that teach you a lot!

  Pavel Brázda
  Steva mohu v?ele doporu?it. Hodiny s ním mi pomáhají nejen ve zlepšení mluvení, ale b?hem každé lekce se v?nujeme i gramatice, kterou Steve umí velmi dob?e vysv?tlit. Po pár hodinách jsem ztratil nervozitu z toho, že budu muset komunikovat v angli?tin?. P?estože naš e hodiny probíhají výhradn? po Skypu, lekce jsou natolik živé a dynamické, že mám pocit, jako bych byl se Stevem v jedné místnosti.


  Veronika 4
  Lekce se Stevem jsou velmi zabavné, Steve je velmi mily a kreativni ucitel. Vsem vrele doporucuji.

  RadekD
  Velká spokojenost. Steve je opravdu velmi dobrý u?itel a za jeho vedení jsem se znateln? zlepšil. Díky komunikativnímu p?ístupu nemám problém s mluvením a telefonováním v angli?tin?, p?i vý uce probíráme nejen gramatiku a zásobu, ale mluvíme o aktuální ch tématech a politice, technice i literatu?e, probíráme také pracovní záležitosti, každá hodina rychle ute?e.

  For more references go to- www.hitchcockenglish.com
  www.hitchcockenglish.com
 • CertificationTESOL ESL Certification, ITC Prague 2007

Contact Stephen Hitchcock

Verification code
Send enquiry