What's on


REM (festival warm-up)Details


Event expired

For English scroll down

REM

(Tomas Koolhaas, dokumentární, USA, 2016, 75 min. anglicky s českými titulky)

Česká premiéra oceňovaného dokumentu o jednom z nejvýznamnějších architektů současnosti Remu Koolhaasovi. Dokumentární film natočený jeho synem Tomasem.

Architektura se obvykle filmuje zvenku, jako neživý objekt. Těch několik vyobrazení interiérů se obvykle omezuje na statické obrazy prázdných budov, které se tím redukují na pouhou ikonu nebo sochu. „REM“ využívá nekonvenční přístup kombinující lidské příběhy a zkušenosti jak architekta, tak uživatelů jeho architektury. Film zkoumá Remův život, jeho pracovní metody, filozofii a vnitřní krajinu z dosud neznámé, intimní a bezprostřední perspektivy. Výsledkem je pocit, že se divák ocitá „uvnitř“ jeho hlavy. Tato perspektiva umožňuje divákovi jedinečným způsobem pochopit Removy myšlenky. Ty nejsou podány jen jako intelektuální koncepty, divák je vidí přímo v praxi – jako realitu na zemi. Vidí, jak se tyto myšlenky naplňují v betonu a v kovu. Film ukazuje, jak tyto stavby, některé obrovské a jiné malé – rozeseté po celém světě – ovlivňují všechny stránky života lidí, kteří je postavili, kteří je využívají a kteří v nich žijí.

trailer: https://vimeo.com/75328510

Po filmu následuje skype rozhovor s jeho tvůrcem Tomasem Koolhaasem, který povede Adam Gebrian. Dokument měl premiéru v září loňského roku na filmovém festivalu v Benátkách.

REM je warm-up festivalu DEN Architektury 2017 a Festival Film a architektura, které pořádá KRUH.

Film REM uvádíme za podpory Velvyslanectví Nizozemského království.

REM
(Tomas Koolhaas, ducumentary, USA, 2016, 75 min. English with Czech subtitles)

The Czech premiere of the award-winning documentary about Rem Koolhaas, one of the most important contemporary architects.

Architecture is usually filmed from the outside, as an inanimate object. The few depictions of interiors are usually limited to still or static images of an empty building, reducing it to no more than an icon or sculpture. ‘REM’ uses an unconventional approach by combining the human stories and experience of both the architect and the users of his architecture. The film explores Rem’s life, working methods, philosophy and internal landscape, from a never seen perspective of intimacy and immediacy. The result is having the feeling of being ‘inside’ his head. This perspective allows the viewer to understand Rem’s ideas in a way they couldn’t otherwise. These ideas are not merely explained as intellectual concepts but the viewer also sees these ideas in practice -the reality on the ground. They see how these ideas come to fruition in concrete and metal. The film shows how these structures, some massive and some small -dotted all around the globe- affect every aspect of the lives of the people that build them, use them and live inside them.

trailer: https://vimeo.com/75328510

The film follows a skype interview with his creator Tomas Koolhaas, who will lead Adam Gebrian. The documentary premiered in September 2016 at the Venice Film Festival.

Kino Světozor
Vodičkova 41
Prague
11000

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs