What's on


ZER Prague GALADetails


ZER - Film GALA
Screening and Discussion with Director Kazım Öz after the screening. We will be very happy to be together in this wonderful night, Please raise solidarity with Independent Kurdish Cinema
If his timetable allows him, Nik Xhelilaj will also take part ...
Date: 07.04.2018
Time: 20:30
Place: Kino Aero - Prague
Ticket: http://www.kinoaero.cz/reservation.php?domain=kinoaero&action=hall&mrsid=6&successredirect=http://www.kinoaero.cz/&redirectAddTickets=http://www.kinoaero.cz/&failedredirect=http://www.kinoaero.cz/&language=cs-CZ&eventid=74385

ZER - Film GALA
Promítání filmu a následná diskuse s režisérem Kazımem Özem. Budeme moc rádi, když se k nám v tento večer přidáte a podpoříte tak nezávislou kurdskou kinematografii.
Pokud mu to umožní jeho časový rozvrh, zúčastní se i hlavní představitel Nik Xhelilaj....
Datum: 07.04.2018
Čas: 20:30
Místo: Kino Aero - Praha
Vstupenka: http://www.kinoaero.cz/reservation.php?domain=kinoaero&action=hall&mrsid=6&successredirect=http://www.kinoaero.cz/&redirectAddTickets=http://www.kinoaero.cz/&failedredirect=http://www.kinoaero.cz/&language=cs-CZ&eventid=74385


ZER (Germany/Turkey, 113 min) is the story of Jan and Zarife, an estranged grandson and grandmother. When Zarife is brought over to New York City for cancer treatment, they begin to know each other in the course of the treatment. The bond they forge after many years end abruptly when Zarife dies. Jan, then, goes on a journey to find the song that Zarife sang to him on her deathbed. As he traces back to the song Zer, he finds himself in Dersim, Kurdistan, and amid the remnant of the massacre, further in the middle of the secret that his grandmother had kept her entire life. At the end of the story, Zarife turns out to be one of the surviving children of the 1938 Massacre of Kurds in Dersim. Jan finds himself also searching for his grandmother’s lost village, its tales, and eventually his own self and identity while looking for the song.

Kazım Öz is an awarded Kurdish director, scriptwriter and producer. He started to produce art with Kurdish theatre. In 1990s, he continued to work with Yapım 13 Production Company which is affiliated to Mesopotamia Culture Center. He shot his first short film Ax (Land, 1999) and was awarded by many of the prominent film festivals. Later, he managed to shoot his first feature film Fotoğraf (2002). The rest of his filmography includes: 2005: D û r (Distant); 2008: Bahoz (The Storm); 2010: Demsala Dawi: Şwaxan (Last Season, Shawaks); 2014: He B û Tune B û (Once Upon A Time ); 2016: Beyaz Çınar (The White Sycamore); 2017: Zer.


Dovolujeme si vás pozvat na film ZER tureckého režiséra s kurdskými kořeny Kazima Öze, na film, který už získal řadu ocenění na různých festivalech. Přijďte na půvabnou orientální road movie, plnou krásných scenérií tajuplného Kurdistánu. Na příběh hledání vlastních kořenů a dávného rodinného tajemství. A v neposlední řadě si přijďte si popovídat s režisérem Kazimem Özem.
Zer je příběh Newyorčana Jana a jeho turecké babičky Zarife, kteří se vidí poprvé v době, kdy Jan je už dospělý a Zarife přijíždí do USA na operaci rakoviny plic. Zanechá Janovi píseň v kurdštině, píseň o dívce Zer a pastýři, píseň o velké lásce. Jan se po babiččině pohřbu vydává na cestu do Dersimu v Kurdistánu, na místo, kde v roce 1938 byly tisíce alevitských Kurdů zmasakrovány tureckou armádou. Během této cesty najde kromě písně především sám sebe – jako potomka děvčátka, které kdysi přežilo masakr alevitských Kurdů v turecké provincii Dersim.

Kazım Öz je mnohokrát oceněný kurdský režisér, scénárista a producent. Začínal jako herec a režisér v kurdském divadle. V 90. letech pokračoval ve spolupráci s produkční společností Yapım 13, která je přidružena k kulturnímu středisku Mesopotamia. Natočil svůj první krátký film Ax (Land, 1999) a byl oceněn na mnoha festivalech. Později se mu podařilo natočit svůj první celovečerní film Fotoğrafie (2002). Vyjmenujeme ještě další filmy: 2005: Dûr (Vzdálený); 2008: Bahoz (Bouře); 2010: Demsala Dawi: Šwaxan (poslední sezóna Šavaků); 2014: B T Tune B û (Bylo nebylo ); 2016: Beyaz Çınar (Bílá sykomora); 2017: Zer. Všechny filmy, hrané i dokumentární, získaly četná ocenění.
PRODUCTION
The Film was shot in USA/New York and Turkey/ İstanbul-Afyon-Dersim-Elazığ. It was producedon co-production of Köz Film (Turkey) and Newa Film (Germany). During shooting, it was really
motivating to feel and see what will wait for us. We know that we are following some hidden truth even from the history. Mr. Öz is an independent and opponent director and shooting process was
really a kind of survival struggle to call out what he believes in. Due to financial problems shootings are halted two times in 2015 but by means of support and scholarships from festivals and international foundations, we managed to make the film to the screen.
Zer was partially funded by the Turkish Ministry of Culture and tourism. But, after the film was shot, during the post-production, Zer was censored by the same Ministry of Culture and Tourism. The
whole national distribution of the film is halted and the film is screened in limited cinema halls with incomplete editing. Despite the state pressure on it, Zer is still being screened in cinema halls and
has reached a great number of audiences.

VÝROBA
Film byl natočen v USA / New Yorku a Turecku / Istanbul-Afyon-Dersim-Elazığ. Byl vyroben v koprodukci Köz Film (Turecko) a Newa Film (Německo). Během natáčení to bylo opravdu
motivační, cítili jsme, že to nebude snadné. Věděli jsme, že jdem po stopách skryté pravdy jedné z kapitol naší historie. Kazim Öz je nezávislý režisér stojící mimo hlavní proudy a natáčení byl
opravdu jakýsi boj o přežití a o možnost vyjádřit to, v co věří. Kvůli finančním problémům bylo natáčení v roce 2015 dvakrát zastaveno, ale prostřednictvím podpory a stipendií z festivalů a mezinárodních nadací se nám podařilo dokončit film tak, abychom ho mohli promítat.
Zer byl částečně financován tureckým ministerstvem kultury a cestovního ruchu. Ale poté, co byl film natočen, během postprodukce byl Zer cenzurován stejným ministerstvem kultury a cestovního ruchu.
Celá celostátní distribuce filmu je zastavena a film je promítán v omezených kinosálech a v neúplné formě. (Místa, kde je zobrazen odpor Kurdů proti tureckému režimu, musela zmizet.)
Navzdory státnímu útlaku je Zer stále promítán a dosáhl velkého počtu diváků.

Kino Aero
Biskupcova 31
Prague
13000

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs