What's on


One Gesture / Wojtek Ziemilski, Wojciech Pustoła & Nowy TeatrDetails


Event expired

FOR ENGLISH SCROLL DOWN /// Festival zahájí unikátní představení přední polské scény Nowy Teatr. Špičkový režisér a inovátor Wojtek Ziemilsky vytvořil ve spolupráci s neslyšícími performery ojedinělý divadelní tvar, ve kterém se mluví bez mluvení a tancuje, aniž by se tancovalo. Nabízejí tak vzrušující pohled na způsob, jakým se dorozumíváme. Neslyšet neznamená žádný handicap, ale příležitost ke zcela nové komunikaci se světem.

Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře uvádí ve spolupráci s divadlem Ponec jako Slavnostní zahájení Bazaar Festival 2018.
Vstupenky lze pouze koupit a nikoli rezervovat. Využijte prosím předprodej online, vstupenky jsou rovněž k dostání na pokladnách divadel Alfred ve dvoře a Ponec. Děkujeme za pochopení.

One Gesture je oceněné představení o komunikaci mezi světem slyšících a světem neslyšících. Jak taková komunikace funguje? Jakým způsobem jsou znalosti, emoce a kultura předávány, vytvářeny nebo přetvářeny? Jestliže je jazyk jedinou realitou, ke které máme přístup (jak řekl Wittgenstein: „Limity mého jazyka znamenají hranice mého světa“), jak a čemu se můžeme učit od neslyšících? Je na jejich způsobu komunikace něco obecně platného, nebo naopak naprosto výjimečného? A jak to, že ani jeden můj znamý nemá žádného neslyšícího kamaráda?

„Jedna věc mě fascinuje: Nevím, jak o tom mluvit. Má slova jsou neohrabaná, nehodí se. Jazyk, který používám, se zdá naprosto nevhodný k zachycení znakové řeči a světa neslyšících obecně. Abych uvedl nějaký příklad, dovolte mi odcitovat několik otřepaných pravd ze sbírky ‚Otřepané pravdy‘ (Truisms) americké neo-konceptuální umělkyně Jenny Holzer. Na první pohled vypadají jako ta nejjednodušší sdělení. Ale jen do okamžiku, než je začnete vnímat hlediska znakové řeči:

Naslouchej svému tělu, když mluví.
Lidé, kteří nepracují rukama, jsou parazité.
Slova obvykle nestačí.
Popis je významnější než metafora.
Abstrakce je druhem dekadence.
Člověk utváří smysl jednotlivých věcí.“


Režie: Wojtek Ziemilski
Scénografie, pomocná režie: Wojciech Pustoła
Světelný design: Artur Sienicki
Hudba: Aleksander Żurowski
Kostýmy: Krystian Jarnuszkiewicz
Hrají: Marta Abramczyk, Jolanta Sadłowska,Paweł Sosiński, Adam Stoyanov
Konzultace: Katarzyna Głozak
Inspice: Marta Śmierzchalska
Asistentka režie: Joanna Niemirska
Překlad: Katarzyna Głozak, Agnieszka Misiewicz, Anna Borycka, Małgorzata Wasilewska
Produkce: Maria Wilska
Asistentka produkce: Marta Kielar
Fotograf: Kobas Laksa
Technika: Bartek Braun
Světla: Patryk Adamski
Video: Marek Kurpios
Zvuk: Wojciech Starowicz
Poděkování: Institut Adama Mickiewicze

---ENGLISH VERSION---

Leading Central European theatre innovator Wojtek Ziemilski's acclaimed performance event on our potential for really speaking together. As his Deaf performer collaborators "speak without speaking and dance without dancing", we get to explore what is universal about how they communicate, and what is utterly unique. If language is the only reality we can access (“the limits of my language mean the limits of my world” – as Wittgenstein said), can the languages of the Deaf show us how to communicate with the world in a totally new way?

Motus, producers of the Alfred ve dvoře Theatre present, in cooperation with the Ponec Theatre the grand opening performance of the 2018 Bazaar Festival. Apologies - exceptionally there is no possibility to book your ticket, you can only buy them. They are available online on goout.cz or you can find them at Alfred ve dvoře or Ponec theatre's box office. Thanks for understanding.

One Gesture is is an award-winning show about communicating with the world – with the world of the hearing and with the world of the Deaf. How does communication work? How are knowledge, emotion and culture transmitted, produced and processed? What can we learn about the world from the languages of the Deaf? And how come none of my friends have any Deaf friends?

„Here is one thing that fascinates me: I don’t know how to talk about it. My words seem clumsy and awkward. The language I use seems inadequate to describe sign languages and the world of the Deaf in general. To give some substance to my words, let me cite a number of truisms from the collection Truisms by Jenny Holzer, an American neoconceptual artist. These phrases seem the simplest thing there is. Until you look at them from the standpoint of sign language:

Listen when your body talks.
People who don’t work with their hands are parasites.
Words tend to be inadequate.
Description is more important than metaphor.
Abstraction is a type of decadence.
You are responsible for constituting the meaning of things.“


Director: Wojtek Ziemilski
Set design, associate director: Wojciech Pustoła
Lighting design: Artur Sienicki
Music: Aleksander Żurowski
Costumes: Krystian Jarnuszkiewicz
Cast: Marta Abramczyk, Jolanta Sadłowska, Paweł Sosiński, Adam Stoyanov
Consultations: Katarzyna Głozak
Stage manager: Marta Śmierzchalska
Assistant director: Joanna Niemirska
Translation: Katarzyna Głozak, Agnieszka Misiewicz, Anna Borycka, Małgorzata Wasilewska
Production manager: Maria Wilska
Production assistant: Marta Kielar
Photo: Kobas Laksa
Technical coordination: Bartek Braun
Lights: Patryk Adamski
Video: Marek Kurpios
Sound: Wojciech Starowicz
Special Thanks: Adam Mickiewicz Institute

PONEC - divadlo pro tanec
Husitská 24A | 899
Prague
13000

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs