What's on


-

Baptiste Charneux: Facades and their BeastsDetails


vernisáž 27/2/2018 20:00h (otevřeno od 18h),
výstava potrvá do 15/4/2018
paralelně vernisáže a Open Studios v Meetfactory od 18h
/
opening 27/2/2018 8pm (open from 6pm),
exhibition until 15/4/2018
parallel events and Open Studios at Meetfactory from 6pm
Ten, kdo chodí kolem / Vernisáž
Vernisáže + Open Studios

text: Joël Riff

Výstava je výsledkem pilotního projektu “keramické” rezidence, která ve spolupráci s Evou Pelechovou proběhla na podzim minulého roku. Charneux vystavuje sérii pastelových keramických objektů, abstrahovaných z architektury. Asociované tvarosloví je však formálně i materiálně narušeno, a implementováno do ocelových struktur připomínajících jakási lešení. I jejich povrchová úprava je však vizuálním posunem vedoucím k podobné nejasnosti, rozpadání připisované identity.
/
The Exhibition is a result of a pilot "ceramic" residency project in cooperation with Eva Pelechová, launched under A.I.R. FUTURA program in the autumn last year. Charneux presents series of pastel ceramic objects abstracted from architecture. Associated morphology is however formally and materially disrupted and implemented into steel structures resembling some sort of scaffolding, supporting structures. Their surface treatment is another visual shift leading to similar ambiguity, disarray of the attributed identity.

současné vernisáže ve FUTUŘE
Fabio Santacroce: If The Poor Stopped Reproducing, The Rich Woul
Jiří David: Blíže noci…/ Closer to the night…
David Helán: Dvoujátrový profesor/ Dual Core Professor

FUTURA
Holečkova 49, Praha 5, 150 00, Czech republic
st-ne 11-18
/
We-Su 11AM-6PM
vstup volný / free entry

FUTURA
Holečkova 49
Prague
15000

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs