What's on


-

JSG opening: Tomáš Kajánek | Jan van der PolDetails


You are cordially invited to the opening on Wednesday, February 21, 2018, 6 — 9 pm

Czech artist Tomáš Kajánek (*1989) often focuses on the ability of an individual to act in rigid social structures. With a specific sense of humor, his photographs question the social and linguistic rules, as we can see it for example in the exhibited series "Insurance Instructions". The exhibition uncovers the connection between works by Tomáš Kajánek and outstanding Dutch painter Jan van der Pol (*1949). Having a strong affinity to the times we live in, Jan van der Pol is watching and observing the empiric multiplicity that surrounds us. As well he has a critical interest in technology, nature and science. In this context, his work is in compliance with the long and rich tradition of Dutch painting from the golden era of landscape painting to formal experiments of Piet Mondrian and De Stijl.

Artist Tomáš Kajánek will be present.

The exhibition is open until Saturday, April 14, 2018.

Wednesday to Friday 2 pm — 7 pm
Saturday 11 am — 7 pm

/

Srdečně Vás zveme na vernisáž ve středu 21. února 2018, 18:00 — 21:00

Český umělec Tomáš Kajánek (*1989) se ve své tvorbě často zaměřuje na schopnost jedince jednat v rigidních společenských strukturách. Se specifickým smyslem pro humor zpochybňuje společenská a lingvistická pravidla, jako je tomu například ve vystavené sérii „Insurance Instructions“. Výstava odkrývá propojení děl Tomáše Kajánka s tvorbou vynikajícího holandského malíře Jana van der Pola (*1949). Jan van der Pol se ve své tvorbě soustřeďuje na současná témata, sleduje a zkoumá empirickou rozmanitost, která nás obklopuje. Zároveň kriticky reflektuje techniku, přírodu a vědu. V tomto smyslu je jeho práce v souladu s dlouhou a bohatou tradicí nizozemského malířství od zlaté éry krajinářství až po formální experimenty Pieta Mondriana a hnutí De Stijl.

Vernisáž se koná za přítomnosti Tomáše Kajánka.

Výstava je otevřená do soboty 14. dubna 2018.

Středa až pátek 14 h — 19 h
Sobota 11 h — 19 h

#jirisvestkagallery #janackovonabrezi5 #tomaskajanek #janvanderpol #exhibition #gallery #prague #czech #netherlands #art #contemporaryart #photographs #paintings

Jiri Svestka Gallery Prague
Janackovo nabrezi 5
Prague
15000

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs