What's on


-

Everywhen / Ferienčíková, Júdová, TimpauDetails


Event expired

(for English scroll down) PREMIÉRA! Mezinárodní kolektiv uvádí autorskou hudbu, pohyb a originální 3D animace v intermediální performanci o neustálé rotaci dějin. Everywhen krouží kolem dvojí roviny života – osobní a politické. Staví do ostrého kontrastu obraz láskyplného, jemného a dobrotivého osobního života a realitu společenského zapojení jedince, která může často být zlověstná, nenávistná a pomstychtivá. Jak prezentujeme své politické postoje svým nejbližším?

Žena jako milující matka, která propaguje vraždění a otroctví; milující pár zapojený do propagandy zvrácené ideologie; děti, které jakoby v zápalu hry hajlují. Záběry, na nichž není něco v pořádku. Obrazy běžných rodin, matek a otců se svými dětmi, malých skupin navzájem si blízkých lidí tváří v tvář hrozícímu opakování historie.

Naše vzpomínky se často vynořují, upravují, přikrášlují nebo dokonce samovolně mažou. Vynecháváním některých událostí a přepisováním historie se ovšem buduje bariéra v komunikaci mezi nastupující generací a staršími lidmi, což je nejpříhodnější základ pro opakování určité části historie. Je vůbec možné zabránit takovému opakování, jestliže je nám určitá ideologie vepsána do těla téměř jako DNA? A jak těžké je být kritickým k vlastnímu světonázoru, zvlášť když je vytvořen vašimi nejbližšími? Intimní situace v děsivě povědomém kontextu.

35 min. / jazykově bezbariérové

Tanec, koncept: Soňa Ferienčíková
Vizuál, koncept: Mária Júdová
Hudba, koncept: Alexandra Timpau
Světla, technická spolupráce: Ints Plavnieks
Produkce: BOD.Y – Zuzana Hájková
Podpořili: Z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umění
Poděkování: Štúdio 12 Bratislava, Stanica Žilina – Záriečie, Lunchmeat studio, Institut intermédií, Občianske združenie GAFFA, Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře

---ENGLISH VERSION---

EVERYWHEN / Soňa Ferienčíková, Mária Júdová, Alexandra Timpau

time out-of-time / 35 min. / no language barrier

OPENING NIGHT! This international collective whirls together new music, movement and imagery in an intermedial performance on history's endless rotation. Everywhen orbits around two sides of life - the personal and the political. An often caring, gentle and well-meaning personal life is contrasted here with the reality of the social individual, who can often be sinister, vengeful and hateful. But how can we be critical to our own world views when they are created by those closest to us?

A woman as loving mother who also promotes murder and slavery; a loving couple involved in the propaganda of a perverse ideology; kids that give a fascist salute as if in play. Something is wrong in these scenes. Images of everyday families, mums and dads with their children, tiny groups of people, close to each other, face to face with the threat of history repeating itself.

Our memories often surface suddenly, changed, idealized, and sometimes they even erase themselves spontaneously. By leaving out key events and rewriting history a barrier is built between the new generation and older people, and this is makes it too easy for history to repeat itself. Is it even possible to stop history from repeating itself when ideology is written into the body like DNA? An intimate situation in a frightfully familiar context.

Dance, concept: Soňa Ferienčíková
Visuals, concept: Mária Júdová
Music, concept: Alexandra Timpau
Lights, technical assistance: Ints Plavnieks
Produced by: BOD.Y – Zuzana Hájková
Supported using public funding by Slovak Arts Council
Thanks to: GAFFA o.z., Institut intermédií, Lunchmeat studio, Stanica Žilina - Záriečie, Štúdio 12, Motus, producers of the Alfred ve dvoře theatre Prague

Alfred ve dvoře / Motus
Františka Křížka 36
Prague
17000

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs