What's on


-

Kino Goethe: Kafka jde do kina (1. - 4. část)Details


Event expired

Kafka byl pravidelným návštěvníkem kina. Poznámky, které si k filmům dělal, nalezneme v jeho denících a dopisech. Hans Zischler tento materiál sebral do poutavé čtyřdílné série, kterou představujeme jako doprovodný program k našemu projektu s virtuální realitou proměnaVR:
> www.goethe.de/promenaVR
> FB-Event: ProměnaVR - VRwandlung - MetarmorphosisVR

Více informací k jednotlivým projekcí 4 částí série Kafka jde do kina:
30.01. 1. část, 14.02. 2. část, 13.03. 3. část, 20.03. 4. část
https://www.goethe.de/ins/cz/cs/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21141710

Řada „Kafka chodí do kina“ vznikla původně jako čtyřdílné DVD Edice Filmmuseum, kde byly sebrané všechny dochované snímky, o nichž se Kafkovy zápisky zmiňují. Jedná se o široký žánrový záběr od týdeníků o historických událostech až k raným melodramatům, kriminálním filmům nebo komediím. Filmy byly restaurovány filmovými archivy v Americe, Dánsku, Německu, Francii, Itálii, Rusku a Česku a nově opatřeny filmovou hudbou Güntera A. Buchwalda a Richarda Siedhoffa. V průběhu čtyř večerů na začátku roku 2018 budou v pražském Goethe-Institutu promítnuty všechny snímky z výběru.

Výběr „S Kafkou do kina“ Hannse Zischlera vyšel i v českém překladu v nakladatelství Prostor (2004).

***
Kafka geht ins Kino (4 Teile)

Kafka war ein regelmäßiger Kinogänger. Notizen über Filme, die er gesehen hat, finden sich in seinen Tagebüchern und Korrespondenzen. Hanns Zischler hat dieses Material in einer vierteiligen Serie zusammengestellt, die wir als Begleitprogramm unseres Projekts VRwandlung zeigen werden.
> www.goethe.de/VRwandlung
> FB-Event: ProměnaVR - VRwandlung - MetarmorphosisVR

Die Reihe „Kafka geht ins Kino“ erschien ursprünglich als eine einzigartige vierfach-DVD der Edition Filmmuseum, wo alle erhaltenen Filme versammelt sind, die sich Kafkas Texten zuordnen lassen. Sie reichen von Wochenschauen über historische Ereignisse bis hin zu frühen Melodramen, Kriminalfilmen und Komödien. Die Filme wurden von Filmarchiven in Amerika, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Russland und Tschechien restauriert und mit neuen Begleitmusiken von Günter A. Buchwald und Richard Siedhoff versehen. An vier Abenden im Frühjahr 2018 werden in dem Prager Goethe-Institut alle Filme der Reihe vorgeführt.

Weitere Infos:
https://www.goethe.de/ins/cz/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21141710
30.01. Kafka geht ins Kino: 1. Teil
14.02. Kafka geht ins Kino: 2. Teil
13.03. Kafka geht ins Kino: 3. Teil
20.03. Kafka geht ins Kino: 4. Teil

Goethe-Institut Prag
Masarykovo nábř. 32
Prague
11000

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs