What's on


City of the Sun - film screeningDetails


Event expired

City of the Sun (dir. Rati Onelli,2017, Georgia/United States/Qatar/Netherlands, 100 min)

THE CITY
Chiatura is a city in Western Georgia. There was a time when it was responsible for supplying 50% of the world's manganese and, at its peak, the mine employed up to 10,000 workers. Today, with drastically reduced manganese production, dangerous working conditions and little prospect for any improvement, it is well on its way to becoming a ghost town. The city was founded by Georgian poets and aristocrats in the 19th century but was turned into a center of industry by the Soviet regime. For the Soviets, it was the embodiment of a bright, utopian future. American billionaire Harriman made huge investments and lived there; theaters, universities, concert halls, stadiums and parks were built, along with the first and largest public aerial cable-car transportation system in the world. Chiatura was a human and technological experiment on a grand scale that ultimately failed.

SYNOPSIS
The lives, dreams and destinies of extraordinary characters unfold amidst the ruins of a semiabandoned mining town. Music teacher keeps demolishing the city to build a new life for himself and his family; miner-turned-actor lives in a limbo unable to make a decision between his passion (theater) and money (working at the mines); and two malnourished champion athletes have to keep running just to survive.


RATI ONELLI was born born in Tbilisi, Georgia. He has lived in New York from 1999 to 2014 when he moved to Georgia in order make his documentary City of the Sun. He specialized in Middle East Studies, as well as International affairs both at Free University Tbilisi and Columbia University in New York. He currently pursues PhD in Philosophy at the European Graduate School. In 2014, he produced and co-edited Invisible Spaces, a short film that premiered at the Cannes International Film Festival and was nominated for Palme d'Or. In 2016 his next production, Lethe premiered at the Director’s Fortnight, Cannes International Film Festival. City of the Sun is Oneli’s first feature-length documentary.


Admittance: Ponrepo Members
• 50 Kč
• students, seniors: 40 Kč
• children: 30 Kč

General Admittance
• 80 Kč
• students, seniors: 70 Kč
• children: 60 Kč

This event is organized by the Agosto Foundation as part of a series of film screenings and discussions on the theme of the future, nature, landscape, society, art, ecology and entropy.

For more information visit https://www.agosto-foundation.org/city-of-the-sun

///

MĚSTO
Čiatura je město v západní Gruzii. Bývaly doby, kdy produkovalo 50% celosvětové těžby manganu, a na svém vrcholu důl zaměstnával až 10 000 lidí. Dnes je však těžba manganu oproti minulosti mizivá – pracovní podmínky jsou zdraví nebezpečné a situace nejeví jakékoliv známky zlepšení. Je to město duchů.
Město bylo v 19. století založeno gruzijskými básníky a aristokraty, ale v dobách Sovětského svazu se změnilo v průmyslové centrum. Pro Sověty bylo symbolem krásné, utopické budoucnosti. Americký miliardář Harriman do něj investoval obrovské jmění a také v něm bydlel; byla postavena divadla, univerzity, koncertní síně, stadiony a parky. V Čiatuře se také nachází první a nejdelší kdy postavená soustava kabinových lanovek na světě. Čiatura byla obrovským společenským a technologickým experimentem, který nakonec naprosto selhal.

SYNOPSE
Životy, sny a osudy výjimečných postav se odvíjí mezi rozvalinami kdysi velkého, ale dnes již opuštěného hornického městečka. Učitel hudby město stále rozbourává, aby mohl pro sebe a svou rodinu vystavět nový život; horník-herec žije v osobním limbu, neboť se nemůže rozhodnout mezi svou láskou (divadlem) a penězi (fáráním); a dva podvyživení sportovní šampióni stále běhají jenom proto, aby přežili.


RATI ONELLI se narodil v gruzijském Tbilisi, od roku 1999 do 2014 žil v New Yorku. Poté se přestěhoval zpět do Gruzie, aby mohl antočit svůj dokumentární film City of the Sun. Při studiích se zaměřil na tématiku středního východu a na mezinárodní vztahy. Studoval na Free University v Tbilisi a na Columbia University v New Yorku. Momentálně pracuje na doktorátu z filozofie na European Graduate School. V roce 2014 produkoval a spolu-editoval Invisible Space, krátkometrážní film, který měl premiéru na Cannes International Film Festival a byl nominován na Zlatou palmu. Lethe, jeho další počin z roku 2016, měl premiéru na Director’s Fortnight na Mezinárodním Filmovém Festivalu v Cannes. City of the Sun je Onelliho první, celovečerní dokumentární film.

Film bude promítán s anglickými titulky.

Vstupné pro členy Ponrepa:
• 50 Kč
• studenti, senioři, osoby se zdravotním postižením: 40 Kč
• děti do 15ti let: 30 Kč

Vstupné s jednodenním členstvím:
• 80 Kč
• studenti, senioři, osoby se zdravotním postižením: 70 Kč
• děti do 15ti let: 60 Kč

Připravila nadace Agosto Foundation v rámci filmových projekcí a diskuzí na téma budoucnosti, přírody, krajiny, společnosti, umění, ekologie a entropie.

Pro více informací navštivte https://www.agosto-foundation.org/cs/city-of-the-sun

Ponrepo
Bartolomějská 11
Prague
11000

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs