Exhibitions in Prague

Upcoming exhibitions in Prague and Czech Republic

Písek ve stroji

9th August, 12:00 PLATO Ostrava, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz

Vikýře Play

9th August, Permanent Malostranská beseda, Praha 1 – Malá Strana