Zpěv – práce s hlasem a dechem Provided by Goout

Event has expired view similar events

KC Zahrada Malenická 1784/4, Praha 11

External links EventVenue

Other events

Czech description only

Kurz je určen pro dospělé zájemce o práci s hlasem, zpěváky i hlasové profesionály. V hodinách se pracuje na nácviku správného používání dechu a pochopení funkce bránice a celého dechového aparátu. Student je seznámen se základními principy práce s hlasem při pěveckém nebo mluveném projevu a s různými způsoby použití hlasu. Každý pracuje svým tempem na svých specifických hudebních nebo hlasových potřebách a je lektorem všestranně motivován k samostatnému aktivnímu přístupu. Repertoár si frekventant vybírá nejlépe sám, vhodnost a přiměřenost výběru je ale vždy konzultována s lektorem. Absolventi mají možnost veřejně vystoupit na pravidelných koncertech s profesionální aparaturou a zhodnotit tak svou dosavadní práci.

Monika Obermajerová, dipl. um. absolvovala na Konzervatoři J. Ježka v oboru zpěv v roce 2004 a dále dokončila mnoho kurzů alikvotního zpěvu a práce s hlasem (kurzy dánské techniky Complete Vocal Technique). Je zkušená hlasová pedagožka (od r. 2006 vede individuální výuku vědomé práce s hlasem a dechem i skupinové kurzy v ČR a v zahraničí). Její způsob práce je inspirován technikou CVT (technika Belt a Twang), která posiluje zvučnost hlasu a rozšiřuje hlasový rozsah nahoru i dolů a umožňuje tak rychle se zorientovat v možnostech vlastního hlasu (nejen ve zpěvu, ale i mluvě). Přístup ke klientovi je inspirován koučovacími nedirektivními principy. Své místo v tomto kurzu najdou i zájemci o terapii hlasem (celostní, holistický přístup, práce s celou osobností, objevení bloků a práce s nimi).

Více informací na webu nebo na +420 732 405 282 či emailu hlasdokoran@seznam.cz.
Kurz probíhá každou středu nebo čtvrtek individuálně dle domluvy s lektorkou.