Země česká, domov můj? Provided by Goout

Event has expired view similar events

MANA Theatre Vršovice Moskevská 34, Praha 10

External links EventEventVenue

Theater

Czech description only

Napínavý příběh o bojích československých legionářů, inspirovaný skutečnými událostmi.

Příběh o skutečných lidech, pro které pojmy vlast a čest znamenaly víc než vlastní život. Hold těm, bez nichž by neexistovalo svobodné Československo. Hra je inspirována osudy vršovického občana, varhaníka místního husitského sboru a učitele, Františka Nováka. Jeho životní příběh byl vskutku nevšední. Narodil se za Rakouska – Uherska jako syn prostého malostranského řemeslníka. Přesto, že jeho rodina byla nemajetná, podařilo se mu vystudovat a stát se učitelem. V roce 1914 vypukla 1. světová válka a František musel jako mnoho českých chlapců a mužů narukovat do rakouské armády. Poté, co byl na ruské frontě zajat, přihlásil se dobrovolně do nově vznikající československé armády a spolu s ní prošel nelehkou anabází přes celé Rusko, Japonsko a Ameriku zpět do vlasti. A právě jeho osudy v Rusku, jeho četná životní rozčarování, ztroskotání slovanské vzájemnosti, na kterou sázelo mnoho českých vlastenců, ale i bolestné zklamání z lásky, která ho zradila tím nejodpornějším způsobem, jsou tématem této inscenace.


Other showtimes

17th December, 11:00