Wenceslaus Hollar Bohemus: The Language of Needle and Burin Provided by Goout

Permanent

Museum of Czech Literature (Main Building) Strahovské nádvoří 1, Praha 1

External links EventVenue

Exhibitions

Free

Czech description only

Description

Virtuální výstava jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století připomínající 410. výročí od narození a 340 let od úmrtí Václava Hollara. Představena bude kolekce rytin z fondů Jiřího Karáska ze Lvovic, Jarmila Krecara z Růžokvětu a Arna Sáňky, mezi kterými se nachází široký okruh témat. Například s náměty městských vedut, krajin, žánrových výjevů, portrétů, karikatur či mytologických, historických i politických událostí a map. V neposlední řadě jsou součástí sbírky také grafiky zachycující rostlinné, zoomorfní či jiné přírodopisné motivy a kostýmní tvorba. Výstava se připojí k akcím „roku grafiky“, který vyhlásil SČUG Hollar k příležitosti stoletého výročí od založení spolku.

Virtuální výstavu můžete zhlédnout zde.