Veronika Neumannová: Vztah k otci: Otec – Syn, Otec – Dcera Provided by Goout

Event has expired view similar events

Czechia – various venues Česká republika

LivestreamsOther events

300 CZK

Czech description only

Cyklus přednášek „Konec utrpení v rodinách a vztazích“ pořádaný StressTalks proběhne online.
Druhá přednáška z cyklu na téma Vztah k otci: Otec – Syn, Otec – Dcera proběhne 29. 5. od 10:00 pod vedením Veroniky Neumannové.

Ve druhém setkání se účastníci dozví, proč je pro dcery i syny důležitý vztah s otcem. Pro syna se vztah s tátou stává klíčovým pro to, jak se v dospělosti dokáže stavět k životu, jak bude řešit problémy, jaký bude mít vztah sám k sobě, jak si bude věřit i jak bude citově otevřený. Co to pro muže bude v dospělosti znamenat, pakliže měl vztah s tátou narušený nebo nenaplněný? Překvapivě to není tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Pro dceru se vztah s tátou stává projekcí pro její partnerské vztahy, které buď budou fungovat nebo budou narušené. Jaké typy partnerů si žena může přitahovat a jaké problémy se mohou ve vztahu objevit? Jak bude ve vztahu vnímat sebe samu? Jakou roli zde může zaujímat žárlivost a ještě mnoho dalšího se v této části cyklu účastníci dozví. Pro partnera takové ženy bude snazší si uvědomit, proč se žena chová určitým způsobem a ženy-partnerky mužů, kteří měli problematický vztah s otcem, dokáží díky vhledu pochopit celou řadu projevů jejich partnera.

PhDr. Veronika Neumannová dlouhodobě pomáhá klientům, kteří prožili negativní zkušenosti v dětství nebo v průběhu života. V jejich důsledku si v sobě nesou různá emoční zranění, která jim komplikují nebo přímo znemožňují prožívání harmonie v mezilidských vztazích – v partnerském životě, rodině, u přátel, sousedů nebo v práci. Trápí je spory, žárlivost, vztahovačnost, pocity křivdy či zrady, strach z blízkosti a další. Na téma emočních zranění napsala knihu s názvem Strach z opuštění: Cesta pochopení a transformace.