Vojta Náprstek Provided by Goout

Today, Permanent

Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures Betlémské náměstí 1, Praha 1

External links EventEventVenue

Exhibitions

70–170 CZK

Czech description only

Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku. Jednotlivé části jsou věnovány rodině, studiím, a revolučnímu roku 1848, americké emigraci, založení knihovny po návratu z USA, vzniku a činnosti Amerického klubu dam, budování průmyslového muzea, kontaktům jak s českou, tak i krajanskou společností, vztahům s cestovateli a následnému vývoji muzea.