Vladimír Turner: Frutti di Mare Provided by Goout

Event has expired view similar events

NoD Dlouhá 33, Praha 1

External links EventVenue

Exhibitions

Free

Czech description only

Projekt zavěšeného objektu „Frutti di Mare“ nad křižovatkou ulic Dlouhá a Rybná artikuluje aktuální „plastovou krizi“, problémy recyklace a téma lidské zodpovědnosti a vztahu vůči krajině a nerostným zdrojům obživy a energie.

Vladimír Turner svou tvorbu nepojímá jako typicky individuální autorské umělecké projekty, ale spíše jako společenskou situaci či sdílenou zkušenost. Přestože se častokrát v tvůrčím procesu ocitá zcela sám, tak jak klasicky chápané umělecké dílo, tak například aktivistická akce jsou pro něj vždy svým způsobem utvářením sociálních struktur a aplikací společensko-analytických, kritických či environmentálních strategií. V posledních letech se jeho zájem posouvá od dříve akcentované urbánní tematiky spojené s problematikou městské kultury a společnosti k tématům krajiny mimo městké prostředí. „Defekty antropocénu“ pozoruje, zkoumá a komentuje prostředky současného vizuálního umění či prostřednictvím filmového jazyka. Logiku své práce obohacuje o strategie mezioborové spolupráce a všímá si například toho, jak mohou být enviromentalistické pozice inspirovány sociální a kulturní ekologií.

Přestože jednotlivé teoretické a praktické vědy a zájmy formující oblast a zacílení Turnerovy činnosti využívají odlišné metody výzkumu a aplikací, pojí je s jeho uměleckými aktivitami společný zájem. Vladimír Turner se mimo svou volnou (i tak převážně environmentálně a kriticky orientovanou) tvorbu věnuje práci na několika ekologických projektech různých neziskových organizací. Instalace Frutti di Mare chce vytvářet určitou strukturovanou situaci, v níž se před zraky diváka a náhodných kolemjdoucích zhmotní v monumentální instalaci plastové „plody moře 21. století“, gigantický úlovek spotřebního obalového materiálu v protrhané rybářské síti.