Vikýře Play Provided by Goout

Today, Permanent

Malostranská beseda Malostranské náměstí 21, Praha 1 – Malá Strana

External links EventVenue

Exhibitions

Czech description only

Výstava je umělecky koncipována Petrem Niklem ve spolupráci s dalšími výtvarníky. Plně interaktivní expozice sestavená ze zvukových, optických a kinetických nástrojů rozvíjí imaginaci, fantazii a tvořivost každého návštěvníka bez rozdílu věku.

Výstava Vikýře Play v Malostran­ské besedě navazuje na dlouhodobý projekt Orbis Pictus Play au­torů Jiřího a Radany Waldových. Základem projektu, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, jsou interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelohra, Golem, Play a Sensorium inspirované dílem humanistického myslitele Jana Amose Komenského La­byrint světa a ráj srdce. Výstavy jsou připravovány podle umělecké koncepce Petra Nikla ve spolupráci s českými a zahraničními umělci.

Od roku 2000 je zhlédlo více než 2,5 milionu návštěvníků po celém světě. Jednotlivé expozice se snaží rozvíjet imaginaci, tvořivost a fantazii pros­třednictvím interaktivních nástrojových objektů. Jednotlivé instrumentální soubory se zaměřují zejména na fenomén hry – na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly.

Exponáty jsou nástroje, z nichž tvůrčí dílo vzniká teprve po zapojení aktivní fantazie diváka. Jsou to tedy jakési bio-stroje na kreativitu. Projekt tak nejenom zrcadlí sílu tvořivé touhy po poznání, ale dokazuje, že fenomén hry dokáže fungovat jako univerzální komunikační prostředek bez ohledu na národnost, náboženství či věk, a tím zhmotňuje a rozvíjí nadčasové myšlenky Jana Amose Komenského.

Výstava je navržena speciálně pro vybrané prostory Malostranské besedy – půdní galerie s výhledy na Malou Stranu, Nahrávací studio snílků, kde si můžete nahrát vlastní hudební dílko, Sensorium dvanácti smyslů člověka. V prostorách výstavy je k dispozici odpočinková zóna a občerstvení.