Veronika Psotková: Doma Provided by Goout

Event has expired view similar events

Galerie Obecního domu Obecní dům, Ostrožná 46, Opava 1

External links EventVenue

Exhibitions

Free

Czech description only

Výstavou s názvem „Doma“ se Veronika Psotková symbolicky vrací do Opavy, kde se narodila a kde i vystavila své první drátěné figury.

Sochy se v různých prostředích proměňují a přizpůsobují kontextu daného místa, které jim umožňuje pokaždé nové náhledové perspektivy. Drátěné plastiky tvoří paralelní linii a současně hmotový protipól k realistické sochařské práci a sama autorka je vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek a kdy se úhlem pohledu jejich tvar průsvitem zplošťuje nebo naopak klouzáním světla po povrchu spojuje do plných objemů. Obecní dům, který stojí na pomezí zástavby a parku, nabízí prostor pro interakci figur s fasádami městského prostoru i přirozené prolínání do parkových struktur. Výstava reflektuje všechny velké figurální sestavy od r. 2008, kdy právě v Opavě vznikla na půdě Domu umění první sestava Průzkumnice. Prostorově nejvýraznější instalací je Velké prádlo (2015), které je výsledkem stále aktuálního rozpoložení autorky v osobní a tvůrčí rovině – prostor zde získávají každodenní fantazie ze života sochařky na „rodičovské dovolené“. Ožívající personifikované objekty jsou tady symbolem rutinního, leč potřebného očistného procesu.