Úsměvy W. A. Mozarta Provided by Goout

Event has expired view similar events

Concert Hall of the Prague Conservatory Na Rejdišti 1, Praha 1

External links Venue

Concerts

350 CZK

Czech description only

Program:
– W. A. Mozart: Výběr koncertních a operních árií
– W. A. Mozart: Koncert pro flétnu, harfu a orchestr C dur, KV 299
– W. A. Mozart: Symfonie č. 40 g moll, KV 550