Umění v kapse Provided by Goout

Event has expired view similar events

DOX Centre for Contemporary Art Poupětova 1, Praha 7

External links EventVenue

Other events

400–600 CZK

Czech description only

Vzdělávací program ze stálé nabídky Role (v) umění k výstavě JIŘIČNÁ.

Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat? A kde se nachází hranice mezi dílem a jeho autorem? A kde je naopak hranice mezi uměleckým dílem a zúčastněným divákem? A hraje roli to, že jde např. o architekturu nebo design? Možná náš každodenní život ovlivňuje a nás obklopuje víc, než si myslíme.

Přesvědčení, že divák je spolutvůrce díla, vytváří v tomto programu hlavní předpoklad k napínavému pátrání: k pátrání po uměleckých dílech versus předmětech denní potřeby v prostoru galerie. Během interaktivní prohlídky aktuální výstavy i během výtvarného workshopu jsou účastníci vedeni k aktivnímu sebevyjádření. A různé stopy směřují k poznání, že každý může „mít umění v kapse“ a že umění lze vytvořit i z obsahu vlastních kapes.