Tři gentlemani Provided by Goout

Event has expired view similar events

Viola Theatre Národní 7, Praha 1

External links EventVenue

Theater

Czech description only

Humorná koláž věnovaná staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů. Tři gentlemani je inscenace vytvořená jako pocta Josefu Somrovi k jeho kulatému životnímu jubileu.


Other showtimes

8th March, 20:00