Tradiční japonská keramika raku Provided by Goout

Event has expired view similar events

UMPRUM Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1 – Staré Město

External links Event

Other events

Free

Czech description only

Ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM ve spolupráci se spolkem KERAMIKUM pořádají přednášku a workshop věnované tradiční japonské technice výroby keramiky raku. Workshop bude zahájen přednáškou, která se uskuteční od 9.30 hodin v posluchárně 115, následně zájemci budou moci přihlížet procesu vypalování v peci na dřevěné uhlí a také tzv. americké metodě v plynové peci. Výpaly budou probíhat až do setmění.