Towards New Materiality: No More Waste Provided by Goout

Event has expired view similar events

Matério Prague Říčanova 753/19, Praha 6

External links EventVenue

Other events

3500 CZK

Czech description only

Seminář v rámci cyklu Towards New Materiality představí materiály využívající předspotřební a pospotřební odpad. Zaměří se také na otázku, kde najdou využití materiály vyrobené z druhotných surovin a jaká mohou být jejich úskalí. V neposlední řadě se dotkne tématu měst a skládek jako nových zdrojů surovin a délky životního cyklu produktu ve vztahu k jeho účelu a materiálovému složení.

Praktické informace: Každý seminář trvá 2,5 hodiny, od 9:30 do 12:00. Jeho součástí je přednáška, coffee break a prohlídka showroomu Matério Prague.