Teatron Provided by Goout

01.09.2020 - 31.01.2021

KC Zahrada Malenická 1784/4, Praha 11

External links EventVenue

For children

Czech description only

Description

Divadelní práce od počátku až po představení. Jevištní řeč a umění vyprávět, pohybová průprava a fyzické divadlo, práce s rekvizitou a loutkami. Spolupráce s profesionálním divadelním souborem.

Vhodné pro děti od 4. – 5. třídy ZŠ.

Lektoři: MgA. Hana Strejčková, Dis. a Filip Novák