Svět ve vitríně Provided by Goout

Today

Náprstek Museum Betlémské náměstí 1, Praha 1

External links EventEventVenue

Exhibitions

70–170 CZK

Czech description only

Náprstkovo muzeum připravilo do konce roku pravidelné měsíční výstavky a doprovodné programy, které budou představovat zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu Náprstkova muzea. Mnohočetnost a různorodost je hlavní devízou muzea a návštěvníci se tak mohou těšit na výstavky zaměřené na Asii, Afriku, Ameriku a další oblasti.

Program:
- od 16. 8. 2019 Svět žen v mimoevropských kulturách – Po mnoho staletí byl život mužů a žen částečně oddělen. V některých kulturách měli muži a ženy pouze vzájemně rozdělené pracovní činnosti, jinde však vedle sebe existovaly dva rozdílné světy. Ženy měly pevně vyhrazené místo, kam muž vstupoval jen ve výjimečných případech. Výstava představuje předměty, které byly spojeny s každodenním životem žen, ať se jedná o předměty běžně užívané nebo výrobky vzniklé ženskou prací.