Studio Písnička (skupina A) Provided by Goout

Event has expired view similar events

Test Room at Service Building of ND Ostrovní 1, Praha

External links Event

For childrenOther events

Czech description only

Nový projekt pěveckých dílen pro děti ve věku 6 až 8 let.

Po prvotním rozezpívání a dechových cvičeních se bude věnovat různým hudebním tématům, žánrům, skladatelům. Obsahově se jednotlivé dílny od sebe liší a je možné, aby se jich děti opakovaně účastnily. Lektorkou dílen je emeritní sólistka Opery Národního divadla, pedagožka, zakladatelka a umělecká vedoucí Dětské opery Praha Jiřina Marková-Krystlíková.

Téma: zvířata (září), cirkus (říjen), roční období (listopad), koledy (prosinec), zpíváme si s Wolfíkem (leden), pohádkové víly a vodníci (únor), jaro (březen).

Při objednání vstupenek je třeba dát pozor na to, abyste zvolili správnou kategorii. Je-li dítě na pomezí jedné a druhé kategorie, doporučujeme se rozhodnout podle jeho charakteru: zda je raději se stejně starými dětmi a s mladšími, či naopak zda je raději nejmladším ve skupině starších dětí.

Informace k dílně je možné získat u lektorky ND+ Denisy Rausch: d.rausch@narodni-divadlo.cz