Strong Day Provided by Goout

Event has expired view similar events

4D Center Kodaňská 1441/46, Praha 10

External links Event

Other events

1950 CZK

Czech description only

Celodenní akce na téma silné stránky a talenty. Součástí je i 60 minutové individuální „koučovací“ sezení. Účastníci tak budou moci poznat sami sebe z jiného úhlu a vytvořit si tak silný základ pro svou budoucí smysluplnou seberealizaci.

Více informací o akci je možné najít zde.