Střešovičky – vesnička v pískovcových skalách Provided by Goout

7th March, 14:00

Tram stop Baterie Praha 6

External links Event

Other events

150–200 CZK

Czech description only

V rámci vycgázky do unikátní vesničky Střešovičky v pískovcových skalách aneb „Zlaté uličky“ bez turistů navštívíte dvě původně řemeslnické osady Velké a Malé Střešovice s domky přilepenými svými zadními trakty na pískovcové skály, uvidíte, jak bydleli deputátníci, cestou si povíte o dvou významných prvorepublikových vilách – Müllerově a Markových, projdete se romantickými úzkými a příkrými uličkami Střešovic, dozvíte se, kdo to byli Medáci, a objevíte romantická zákoutí.

Sraz: na zastávce Baterie tram. č. 1, 18 – ve směru z centra

Průvodce: Petr Ryska

Praktické informace:

Terén vycházky je vhodný pro kočárky (počítejte se schody), ovšem pro vozíčkáře nikoli. K platbě na místě konání vycházky je 20korunový příplatek k ceně vstupenky s tím, že průvodce může zájemce o vycházku, který nemá vstupenku z předprodeje, z kapacitních důvodů odmítnout. V případě, že se vycházka nebude z nějakého důvodu konat (nemoc průvodce, nedostatečný počet účastníků apod.), budou o této skutečnosti informováni pouze účastníci se vstupenkou z předprodeje.