Soumrak na Pražském hradě

Event has expired view similar events

Hradcany Square Hradčanské náměstí, Praha 1

External links Event

Other events

100–150 CZK

Czech description only

Komentovaná procházka Prahou v neobvyklém čase, aby si návštěvníci mohli vychutnat genia loci bez okolního ruchu.

Pražský hrad za plných jedenáct století, po která se vypíná nad řekou Vltavou, zažil doby slávy a rozkvětu, neodbytně pronásledovaná obdobími strádání a neštěstí. Na vycházce Pražský hrad za soumraku projdete všechna nádvoří i uličky hradního komplexu od Čestného dvora až k vyhlídce u Černé věže. Tématem není jen historie chrámů a paláců, ale jsou jím také drobnější architektonické detaily, pozůstatky staveb dávno zaniklých nebo příběhy lidí s Hradem spojených.

Sraz: U pomníku T.G. Masaryka na Hradčanském náměstí
Průvodkyně: Eva Brízová
Praktické informace: Vstupenku lze zakoupit i na místě s příplatkem 50 korun.


Other showtimes

27th June, 19:30