Slabikář návštěvníků památek Provided by Goout

Today, Permanent

The City of Prague Museum – Main Building Na Poříčí 52, Praha 8

External links EventVenue

Exhibitions

0–350 CZK, Tickets available at venue

Czech description only

Expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila po předcích. Některé se zachovaly dodnes, jiné byly přestavěny nebo zbořeny a lze je poznat již jen z fragmentů, to však nemění nic na významu, které měly pro dějiny architektury.

V této expozici jsou prezentovány modely půdorysů a trojrozměrné modely celých staveb, jedná se o modely kostelů, které dosud existují nebo v minulosti existovaly. Tyto modely doplňuje ideální model gotické katedrály.

Expozice je zcela přístupná lidem se zrakovým postižením. Je vhodná i pro doplnění školní výuky dějepisu a výtvarné výchovy.