Situace Provided by Goout

Event has expired view similar events

Gallery of Fine Arts in Ostrava Jurečkova 1750/9, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz

External links EventVenue

Exhibitions

Free

Czech description only

Description

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) a Ostravská univerzita (OU) připravily týdenní malířskou intervenci na zeď budovy přiléhající k Domu umění. Vznik uměleckých děl v rámci projektu Situace bylo možné sledovat od pondělí 23. do pátku 27. září 2019 za Domem umění. Do intervence se zapojilo sedm umělců. Cílem intervence bylo umělecky zpracovat výklenky zdi, která je viditelná z parkoviště za Domem umění. Vytvořená umělecká díla mají dočasný charakter, spolu s přístavbou Bílého stínu bude zeď časem zbořena. Umělce vybrali kurátor GVUO Jaroslav Michna a pedagogové FU OU František Kowolowski a Jiří Kuděla. Společné téma umělcům zadáno nebylo. Umělci využívali nejrůznější techniky – malbu štětcem i sprejem, včetně kombinovaných technik. V sedmi výklencích tak vzniklo sedm dočasných velkoformátových uměleckých děl.

Autoři: Kristýna Krutilová (Bez názvu), Filip Nádvorník, (Bez názvu), Václav Buchtelík (Bez názvu), Tereza Samková (Fragmenty), Karolína Kolbová (Dialog), Adéla Matalová (Zátiší), Bára Krejčová (Prorůstání)