Síla i budoucnost jest národu národnost Provided by Goout

Event has expired view similar events

UM Gallery Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1

External links EventVenue

Exhibitions

Czech description only

Description

Jak se promítal nacionalismus do české architektury? A jak se v ní odrážel vztah občanů ke státu či koruně? Výstava v Galerii UM je prvním výstupem projektu „Architektura a česká politika“, na kterém už několik let pracuje tým odborníků Katedry teorie a dějin umění UMPRUM.

Projekt zkoumá úlohu architektury v procesu integrace moderního českého národa, ale představuje i širší spektrum politických zájmů, jimž česká architektura měla v 19. století sloužit. „Vystavená díla zejména ukazují, jak architektura formovala národní kulturní identitu, jak naopak demonstrovala loajalitu k dynastii nebo jak přispívala k politické a sociální diferenciaci společnosti“, stručně shrnuje autor výstavy prof. Jindřich Vybíral.

Výstava sama bude koncipovaná jako ateliér – studio s pracovními deskami, na kterých si návštěvníci mohou prohlížet reprodukce původních historických plánů budov a fotografií. Do kontrastu s těmito materiály bude postaven soubor fotografií současného fotografa Tomáš Zumra.

Mimo tyto materiály expozice nabídne i originální kresby zapůjčené z Národní galerií Praha a sádrové odlitky stavebních prvků Národního divadla a Národního muzea, zapůjčené z Národního technického muzea. Za raritu této výstavy lze označit ohořelou část lustru, která se zachovala po požáru Národního divadla. Tři monumentální slavobrány s hudebním doprovodem písní s národním podtextem zastupují a dokreslují politickou situaci a její vliv na dění v architektuře.

Téma celé expozice dopodrobna rozebere stejnojmenná publikace Síla i budoucnost jest národu národnost, kterou připravil prof. Jindřich Vybíral se svými kolegy. Kniha stejně jako výstava zkoumá různé podoby interakcí architektury a politiky. Sleduje, jak architektonické formy reprezentovaly ideologické a sociálně-psychologické obsahy, nebo jak spoluvytvářely mocenské vztahy a politické pozice. Zaměřuje se i na funkci monumentální architektury a její funkci v budování loajality občanů vůči státu či dynastii.

Souběžně s výstavou Síla i budoucnost jest národu národnost probíhá v domě U Černé Matky Boží, jednom z výstavních prostor Uměleckoprůmyslového musea v Praze, výstava _Duch, který pracuje. Ta na téma vztahu politiky a architektury v Českých zemích navazuje a rozebírá situaci v době od vzniku Československa po konec 2. světové války. Obě akce vznikly v rámci společného projektu v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II.