Sebevražda: související faktory a prevence Provided by Goout

Event has expired view similar events

Online Česká republika

External links Event

OtherOnline events

Czech description only

Description

Je smrtelnější jak autonehody, nevýslovně tragická a často zbytečná. Sebevražda je smrt, jež se nemusela nutně stát. Každých 40 sekund si jeden člověk na světě vezme život. V Česku fenomén sebevraždy každoročně přímo či nepřímo poznačí životy tisíců lidí, kteří kvůli jeho stigmatizaci často trpí o samotě a v tichosti. Cílem webináře je odstranit z tématu sebevraždy tabu a otevřít hlasitou debatu na téma duševního zdraví. V osvětovém webináři specialisty z českého Národního ústavu pro duševní zdraví, Alexandra Kasala, si účastníci osvojí způsoby rozeznávání sebevražedných sklonů, ale i formy komunikace s člověkem, který je vykazuje. Nejdůležitější formou prevence sebevraždy je možnost o ní mluvit.

Alexandr Kasal v přednášce přiblíží:
- jaké jsou myšlenky, trendy a činy sebevraždy
- základní definice sebevraždy, druhy sebevražd, metody
- co vede člověka, který se rozhodne vzít si svůj vlastní život
- mýty a stereotypy o sebevraždě
- propojení deprese a sebevraždy
- statistiky sebevraždy a analýzy statistických údajů
- jak rozeznat možné příznaky nadcházejícího konání
- jak mluvit s lidmi se sebevražednými myšlenkami
- co je to sebevražedný úmysl
- co by se mělo hledat při určování povahy události
- způsoby vyjádření sebevražedných záměrů – slova, gesta, dopis na rozloučenou

Mgr. Alexander Kasal je výzkumníkem českého Národního ústavu pro duševní zdraví a doktorandem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zaměřuje se především na problematiku sebevraždy a její prevence. Kromě výzkumné práce koordinoval i vznik národního akčního plánu prevence sebevražd pro roky 2020-2030.