Sbohem, zůstávám! Provided by Goout

22nd August, 20:00

Hvězdné léto Mahlerovy sady 1, Praha 3

External links EventVenue

Theater

Czech description only

Komedie o tom, jak šeredně se mýlíme v okamžicích, kdy si myslíme, že jsme neporazitelnými pány situace a svůj život svíráme pevně v rukou. Odpověď na otázku, kdo je oběť a kdo šťastný vítěz, se v tomto příběhu mění každou chvíli.