Robot2020 Provided by Goout

24.11.2020 - 31.05.2021

Technical Museum in Brno Purkyňova 105, Brno

External links EventVenue

Exhibitions

Czech description only

Description

100 let od vzniku slova robot – 100 exponátů ilustrujících vývoj robotů po současnost s přesahem do budoucnosti.

Výstavní projekt Technického muzea v Brně ke 100. výročí prvního vydání dramatu Karla Čapka R. U. R., kde bylo poprvé zmíněné slovo „robot“, které následně zdomácnělo na celém světě. Muzeum se sice soustředí na průmyslovou robotiku, kterou budou zastupovat vybrané komerční firmy, jako ABB či Universal Robot, ale také představí ikonické robotické vynálezy světových firem a prototypy robotických systémů z tvůrčích dílen dvou ústavů Vysokého učení technického v Brně. „Pojem robot bude také představený v kulturním kontextu jako součást literatury, filmu, výtvarného umění včetně komiksu a sci-fi,“ říká autorka a manažerka projektu Klára Šikulová a pokračuje: „Důraz klademe zejména na Čapkovo autorství pojmu a jeho rozšíření do několika desítek světových jazyků.“ Pro dětského návštěvníka a školní skupiny vytvoří interaktivní zábavné programy pracovníci edukačního oddělení Technického muzea v Brně a malým návštěvníkům bude patřit herna vybudovaná v přízemí muzea.

Výstavní projekt vzniká ve spolupráci Technického muzea v Brně s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.