Prohlídka knihovny kláštera kapucínů v Brně s odborným výkladem

Event has expired view similar events

Moravská zemská knihovna v Brně Kounicova 996/65a, Brno

External links EventVenue

Other events

40 CZK

Czech description only

Knihovna brněnského kapucínského kláštera byla jednou z těch, které Moravská zemská knihovna v Brně převzala do správy v roce 1950. Knihovnu se podařilo i přes obtíže uchovat v původním interiéru. V knihovně je uloženo na 7 000 svazků knih, z toho 145 bohemik, 522 tisků z 16. století, většina fondu jsou staré tisky vydané před rokem 1800.