Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách Provided by Goout

Event has expired view similar events

ABC Theatre Vodičkova 28, Praha 1

External links EventVenue

Theater

100–450 CZK

Czech description only

Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím.

Knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly mezi myšlením žen a mužů, se staly světovým bestsellerem. Autoři kvůli nim procestovali celý svět a shromáždili nejnovější poznatky z oboru výzkumu mozku, z evoluční biologie, psychologie a sociologie. Čtenářům pak předkládají lehce kontroverzní výsledek, který možná překvapivým způsobem vysvětluje důvod existence napětí a rozepří mezi příslušníky obou pohlaví a pokouší se najít způsoby, jak se s nimi vypořádat.


Other showtimes

23rd January, 19:00