Přírodovědná expozice Provided by Goout

Today, Permanent

Ostravské muzeum Masarykovo nám. 1, Ostrava

External links EventVenue

Exhibitions

Czech description only

Přírodovědná expozice Příroda a krajina Ostravska je členěna podle biotopů charakteristických pro Ostravsko. Místnosti představují biotopy zemědělské krajiny okolí sídel, lužních lesů v povodí řeky Odry, další části se věnují fenoménu rybničních soustav a vodních toků, které do Odry v Ostravě vtékají. Interaktivní biotop soutoku řek vytvořil umělec Petr Nikl. Na vodní a mokřadní biotopy navazují společenstva nivní louky a pastviny. Pak se nivní krajina kolem Odry zvedá na terasy a do pahorkatin, kde se zachovaly lesní porosty. Fenoménu průmyslového města, obklopenému haldami a průmyslovými areály, je věnována poslední místnost nazvaná městská krajina.