Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM Provided by Goout

Today, 12:00

Exhibition hall Masné kramy Pražská 18, Plzeň

External links EventVenue

Exhibitions

35–70 CZK, Tickets available at venue

Czech description only

Výroční výstava Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze představuje nejzajímavější a nejpozoruhodnější práce studentů UMPRUM, které vznikly v posledních letech. Ústředním tématem výstavy je síla sdílení a vzájemné pomoci.

Oproti pravidelným výstavám diplomových prací Diplomky a klauzurních a semestrálních projektů Artsemestr se jedná o kurátorský výběr toho nejlepšího. Expozice bilancuje, zachycuje vývoj a směřování tvůrčí práce ateliérů UMPRUM. Odráží se v ní také reakce na společenské dění, potřeby, předpovídá, kam směřují současné trendy, a ukazuje některé projekty spojené městem Plzeň. V roce 2020 je to poprvé, kdy se Výroční výstava UMPRUM dostává mimo působiště školy a dává veřejnosti možnost se seznámit s tvorbou studentů i mimo Prahu.

Výstava se věnuje tématu spolupráce v aktuální tvorbě studentů pražské UMPRUM. Prostřednictvím vybraných děl a jejich kontextualizace se snaží kriticky nahlížet na různé aspekty spolupráce ve školním prostředí a reflektovat (ne)jedinečnou pozici autora v tvůrčím procesu. Spolupráci přitom vnímá jako síť vzájemných vztahů, návazností a kauzalit, ať již s výrobci, technology, zadavateli, pedagogy nebo dalšími spoluautory. Přihraj! je zde metaforou vnějšího pokynu, ale i vnitřní vůle ke spolupráci. Ta sice sama o sobě nemusí být zárukou dobrého výsledku, nabízí se však jako východisko pro tvůrčím oborům vlastní překračování disciplinárních omezení.

Vzájemná propojenost a síť vazeb je zachycena i v architektonickém ztvárnění a grafickém vizuálu výstavy odkazujícím na jakousi mapu či herní plán. Pro instalaci byly využity různé stavební materiály, které po deinstalaci expozice mohou být opět plnohodnotně využity. Spolupráce se netýká jen tvorby, ale celkového přístupu k životu, sdílení a udržitelného chování.

Vystavující: Barbora Indráková, Igor Machata, Jakub Herza, Marie Stefanová, Vojtěch Tecl, Aneta Honzová, Barbora Vildová, Dita Lešovská, Michael Rosa, Radek Brezar, Nela Kuhnová, Karolína Vintrová, Tomáš Chludil, Anežka Minaříková, Barbora Satranská, Klára Němečková, Cindy Kutíková, Jakub Delibalta, Daniel Kinský, Jan Šindler, Marie Urbánková, Vít Škop, Aleš Hnátek, Amálie Koppová, Barbora Procháková, David Ramdan, František Jungvirt, Jan Grabowski, Martin Franček, Ondřej Stára, Vojtěch Bašta, Barbora Dayef, David Nosek, Jan Kolský, Lea Petříková, Marie Tučková, Vojtěch Novák