Podkarpatská Rus – součást našich dějin Provided by Goout

Event has expired view similar events

National Memorial on the Vítkov Hill U Památníku 1900, Praha 3

External links EventEventVenue

Exhibitions

20–140 CZK

Czech description only

Integrální součástí Československa se v roce 1919 stalo i území Podkarpatské Rusi. Výstava v Národním památníku vytvořená u příležitosti tohoto stoletého výročí připomíná především společnou cestu dějinami a představuje Podkarpatskou Rus v dobových souvislostech. Pozornost je věnována především jejímu začlenění do československého státu, vzájemné provázanosti a ovlivňování. Mimo základních politických dějin regionu jsou zde návštěvníci seznámeni i se základním hospodářským a sociálním vývojem v oblasti tj. s rozvojem dopravy, kultury či školství. Výstava tvořená panely s průvodními texty, grafy a mnoha zajímavými fotografiemi je doplněna o desítky unikátních dobových exponátů ze sbírkového fondu Podkarpatské Rusi, který spravuje Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea.