Perníková chaloupka Provided by Goout

Event has expired view similar events

Alfa Theatre Rokycanská 174/7, Plzeň

External links EventVenue

For childrenTheater

Czech description only

Jedna z nejznámějších pohádek, jak ji vypravuje starý pecař mladému pecaři…

Tato pohádka je známá snad po celém světě, a domovské právo má odedávna i mezi pohádkami českými, zpracovali ji mnozí sběratelé a vypravěči, nejznámější je verze Boženy Němcové. Patří také k pohádkám nejčastěji dramatizovaným, vždyť pouze české adaptace pro loutkové divadlo jdou do desítek. Přesto se však dramaturgickí dílna Divadla Alfa pokusila vytvořit verzi novou, jež by inscenačnímu týmu umožnila realizovat vlastní představu o ztvárnění této látky, kterou by bylo možno charakterizovat takto: klasická verze, ale bez zbytečných archaismů, právě tak jako bez anachronismů a parodických prvků, s tím, že tvůrci jsou si vědomi, že diváky této inscenace budou děti narozené v 21. století.

Jednou z důležitých otázek, které si musí položit každý adaptátor této látky je – použít-li motiv pece, v níž neslavně skončí baba s dědkem. Tvůrčí tým se rozhodl tuto episodu zachovat, neboť k obecnému povědomí o této pohádce patří. Tím zároveň získal odrazový rámec k vlastní pohádce – ta bude hrána iluzivně marionetami tak, ja si ji pamatuje starý pecař, ktreý ji začne vyprávět mladému pecaři. A navíc tihle dva pecaři jsou zároveň zapálenými venkovskými muzikanty, a tak si děti během představení zopakují i pár těch nejznámějších lidových písniček, které je naučila maminka…

Určeno pro děti od 4 let.