Partnerství a manželství Provided by Goout

Event has expired view similar events

Rock Café Národní 20, Praha 1

External links EventVenue

Other events

100–250 CZK

Czech description only

Konference Partnerství a manželství aneb je manželství stále atraktivní pořádaná Asociací manželských a partnerských poradců. Téma je rámcově vymezeno v panelové diskuzi prostřednictvím tzv. „rozehřívačů“ – na seznamu plánovaných vystupujících se vyskytují zatím tato jména: Lenka Šulová, Ma-rek Orko Vácha, Dana Hamplová, Slavoj Titl, Pavel Špatenka, Martin Jára, iniciativa Jsme fér, Český statistický úřad, Sociologický ústav AV ČR, MPSV.