Od práce k zábavě – Podoby volného času v umění 19. století Provided by Goout

Event has expired view similar events

Exhibition Hall 13 Pražská 13, Plzeň

External links EventEventVenue

Exhibitions

0–110 CZK

Czech description only

Výstava je připravena jako již tradiční součást Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století. Hlavním tématem jubilejního 40. ročníku sympozia je fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století.

Expozice připomene známé i méně známé autory v novém pohledu: ukáže způsob, jakým ve svém díle ztvárňovali oblíbené momenty a životní situace lidí, a zahrne strukturovaně několik souborů obrazů, kreseb, grafiky a fotografie o celkovém počtu přibližně 90 exponátů v doprovodu stručných úvodních textů. Exponáty jsou vybrány především ze sbírek ZČG, Národní galerie v Praze a dalších pražských veřejných a soukromých sbírek.

Sedm částí výstavy připomíná hlavní okruhy ikonografie spjaté s volným časem: Procházka, výlet a lázeňský pobyt, V zasnění při odpočinku, během zahálky a při nudě, Svět mateřství a dětství, Svátky, slavnosti a zábavy, Erotika krotká či nezřízená?, Z hospody do kavárny a zpět, S péčí o tělo jedince i kolektivu: radost z pohybu. Dvě menší součásti výstavy připomínají dobově oblíbená média zábavy: optické hříčky a zábavní časopisy; živé obrazy a fotografování jako událost.

K výstavě vyjde katalog odpovídající formátem a rozsahem ediční řadě katalogů vydávaným k těmto sympoziálním výstavám. Výstava je připravována ve spolupráci s NG.

Pozn. redakce: Fotografie je pouze ilustrativní.