Od práce k zábavě – Podoby volného času v umění 19. století Provided by Goout

Today, 12:00

Exhibition Hall 13 Pražská 13, Plzeň

External links EventEventVenue

Exhibitions

0–110 CZK

Czech description only

Výstava je připravena jako již tradiční součást Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století. Hlavním tématem jubilejního 40. ročníku sympozia je fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století.

Expozice připomene známé i méně známé autory v novém pohledu: ukáže způsob, jakým ve svém díle ztvárňovali oblíbené momenty a životní situace lidí, a zahrne strukturovaně několik souborů obrazů, kreseb, grafiky a fotografie o celkovém počtu přibližně 90 exponátů v doprovodu stručných úvodních textů. Exponáty jsou vybrány především ze sbírek ZČG, Národní galerie v Praze a dalších pražských veřejných a soukromých sbírek.

Sedm částí výstavy připomíná hlavní okruhy ikonografie spjaté s volným časem: Procházka, výlet a lázeňský pobyt, V zasnění při odpočinku, během zahálky a při nudě, Svět mateřství a dětství, Svátky, slavnosti a zábavy, Erotika krotká či nezřízená?, Z hospody do kavárny a zpět, S péčí o tělo jedince i kolektivu: radost z pohybu. Dvě menší součásti výstavy připomínají dobově oblíbená média zábavy: optické hříčky a zábavní časopisy; živé obrazy a fotografování jako událost.

K výstavě vyjde katalog odpovídající formátem a rozsahem ediční řadě katalogů vydávaným k těmto sympoziálním výstavám. Výstava je připravována ve spolupráci s NG.

Pozn. redakce: Fotografie je pouze ilustrativní.