Nádraží Praha-Těšnov ‒ provoz obnoven Provided by Goout

Today, Permanent

Ctěnice Chateau Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř

External links EventVenue

Exhibitions

50–200 CZK

Czech description only

Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Jde o přesný model nejkrásnější nádražní budovy v Praze, otevřené před 141 lety a zničené před 31 lety. Modelové kolejiště, postavené podle skutečnosti s využitím dobových plánů a dalších historických pramenů, je digitálně řízené a ukazuje nejen provoz vlaků na nádraží, ale zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží.

Modelové kolejiště v měřítku 1 : 87 nabídne návštěvníkovi možnost udělat si velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze, vystavěné v letech 1872–1875 coby reprezentativní železniční stavba významné společnosti Rakouské severozápadní dráhy. Model budovy, zahrnující i pozoruhodnou sochařskou výzdobu, vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Součástí modelu nádraží je i areál lokomotivního depa, zobrazující místa pro zbrojení lokomotiv vodou a zejména uhlím pomocí zauhlovacího jeřábu, jejich údržbu v odkalovací jámě, dvojkolejnou průjezdnou remízu, funkční točnu, rovněž tak stavědlo, vodárnu nebo nákladní skladiště.

Provoz na těšnovském nádraží ustal v roce 1972 a v březnu 1985 byla demolována poslední a architektonicky nejcennější část nádražní budovy, ovšem provoz na muzejním modelovém nádraží opět funguje, a tak i dnes lze zažít atmosféru časů, kdy se osobním vlakem do Turnova cestovalo ve dvouosých vagonech s dřevěnými sedadly přes zastávku Karlín přístav.