Mystérium věže Provided by Goout

Today, Permanent

The Old Town Bridge Tower Staroměstská mostecká věž, Praha 1 – Staré Město

External links EventVenue

Exhibitions

70–250 CZK, Tickets available at venue

Czech description only

Expozice oslavující mimo jiné výročí narození panovníka Karla IV. je příznačně situována do jedné z věží přiléhajících k nejikoničtějšímu symbolu jeho vlády a života v Praze. Věž, jež je součástí Karlova mostu, byla založena současně s ním a není vyloučené, že základní kámen mostu je uložen v pilíři pod věží.

Stavba věže byla dokončena zároveň s mostem začátkem 15. století. Po stránce architektonické i umělecké patří k nejkvalitnějším projevům vrcholně gotického stavitelství v rámci stavební činnosti Karla IV., a to nejen v měřítku Prahy, ale i Evropy.

Věž je unikátní množstvím autentických detailů (např. kamenických značek), uměleckou výzdobou i svojí urbanistickou podobou. Expozice popisuje jak nezpochybnitelná fakta, tak různé hypotézy, které nejdou ověřit, ale jsou divácky zajímavé. Ve sklepení je malá prezentace předmětů vylovených z Vltavy, včetně posledních nálezů z unikátního plošného průzkumu dna řeky.