Muzeum nebo pivovar? Provided by Goout

Today, 12:00

Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures Betlémské náměstí 1, Praha 1

External links EventEventVenue

Other events

Free

Czech description only

Cyklus diskusí k rekonstrukci Náprstkova muzea.

Návštěvníci hledají obojí. Když manželé Fingerhutovi v roce 1826 kupovali dům na Betlémském plácku v centru Prahy, netušili, že z výnosů dobře vedené živnosti vinopalny a pivovaru bude jednou slavné muzeum neevropských světů. O vznik muzea se zasloužil jeden ze dvou synů, a to Vojta Náprstek. Dnešní muzeum asijských, afrických a amerických kultur pod křídlem Národního muzea čeká zásadní období zhruba po dobu deseti let v jeho bohaté historii. Muzeum, jehož sbírky se tvořily v minulosti ryze sběratelsky, později i politicky/administrativně (svozy, konfiskovaný majetek), dnes především nákupy a dary od cestovatelů, diplomatů či odborníků, dnes zaujímá v muzejním tuzemském prostoru jedinečnou roli. Aby si tuto roli zachovalo nejen sbírkově, ale i prezentačně, projde v následujícím období proměnou stavební, ale i obsahovou.

Jaké bude nové etnologické muzeum Vojty Náprstka? Bude jiné, bude se lišit? Ano, díky svému vzniku a původu sbírek od evropských muzeí, která získávala předměty převážně ze své koloniální minulosti. Proto budeme veřejně diskutovat o vnější i vnitřní podobě muzea po celou dobu rekonstrukce budov, stavby depozitáře a přípravy nových expozic.

V roce 2020 čeká na zájemce 5 diskusních večerů, na kterých bude představena hlavní myšlenka plánovaných expozic, sbírkový fond muzea a přístupy k tvorbě expozic. V roce 2021 budou podobné večery pokračovat s architektem a jeho týmem na téma rekonstrukce muzea a jeho podoby, prezentace a výstavní etika v muzeích s mimoevropskými sbírkami.

Program diskusí:
- 16. 1. 2020 18:00 prof. Markéta Křížová, Ph.D.: Kolonialismus a antropologická muzea
- 19. 3. 2020 18:00 doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.: Koloniální ambice českých cestovatelů – příklad Vojty Náprstka a Emila Holuba
- 14. 5. 2020 18:00 Mgr. Iveta Coufalová: Max Havelaar: počátek neexistující nizozemské postkoloniální diskuse? Nizozemská Východní Indie v polovině 19. století
- 17. 9. 2020 18:00 PhDr. Pavel Onderka: Němci a staří Egypťané v českých zemích
- 19. 11. 2020 18:00 Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.: Na hraně liberální modernity a konzervativního nacionalismu. Utváření centra emancipační sociability a vznik Průmyslového muzea Vojty Náprstka