Milan Guštar: Zvuk – hluk – hudba – obraz / Michal Cáb: Spektrální negativ Provided by Goout

Event has expired view similar events

Stone Bell House Staroměstské náměstí 13, Praha 1

External links EventVenue

ConcertsExhibitions

60–120 CZK

Czech description only

Milan Guštar: Zvuk – hluk – hudba – obraz
Generativní audiovizuální díla využívají jako stavební prvky hudebních kompozic elementární zvuky a obrazové kompozice zase sestávají z elementárních tvarů. Tyto základní zvukové a obrazové objekty jsou v prostoru i čase organizovány pomocí matematických principů.
Práce Milana Guštara (1963) jsou několik desetiletí součástí české scény experimentálního filmu, divadla, alternativní hudby a později i audiovizuálního umění. Jeho tvorba obsahuje přísnou logickou úvahu a kombinatoriku, na druhé straně naznačuje i autorovo zaujetí pro smyslové, magické a excentrické.
www.uvnitr.cz.

Michal Cáb: Spektralní negativ
Komprovizovaná performance vychází z počítačového kódu, pomocí kterého autor z libovolného zvukového materiálu umí vyjmout jistou část slyšitelného spektra a vyřezat podle předem daných grafických partitur tiché šablony v šumu.
Michal Cáb se zabývá hudební improvizací, programováním syntezátorů a zvukovými instalacemi. Absolvoval studia teologie a postgraduálně vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Intermédia III. V pedagogické i umělecké praxi se zabývá možnostmi operačního systému Linux a programu Pure Data, které jsou základem jeho děl v galerijním a divadelním kontextu.

Akce se koná v rámci doprovodného programu Sonic Circuits, který rozšiřuje výstavu Zvuky, Kódy, Obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění / Sounds, Codes, Images: Acoustic Experimentation in the Visual Arts o sérii představení a akcí, které se konají buď v přednáškovém sále expozice v Domě U Kamenného zvonu nebo ve veřejném prostoru. Jednotlivé večery nabízejí návštěvníkům jedinečnou možnost seznámit se s mnohotvárnou tvorbou českých i zahraničních autorů. Někteří pracují se zvukem v rozměru výtvarného umění, jiní zvuk tématizují v časoprostorových, matematických, performativních, environmentálních, nebo společenských kontextech.

Série Sonic Circuits je sonda do aktuální situace českého zvukového umění, ale i šance nahlédnout do mezinárodní scény umění zvukového i audiovizuálního.

V ceně je jeden volný vstup na výstavu Zvuky, Kódy, Obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění.