Malostranská vycházka Provided by Goout

Event has expired view similar events

Malostranské náměstí Malostranské náměstí, Praha 1

External links Event

Other events

150–200 CZK

Czech description only

Malá Strana byla tradičním nedělním výletním místem obyvatel Starého Města. Přitahovalo je tam totéž co současné návštěvníky – trochu staromilská malebnost Rynku, dnešního Malostranského náměstí. Objevte jeho kouzlo na komentované procházce.

Zakladatel dnešní Malé Strany, Přemysl Otakar II., nemohl ani tušit, co všechno se bude na jím vymezeném tržišti dít. Procházely tudy okázalé královské korunovačních průvody, ale také se zde šlechta domlouvala na odporu vůči panovníkovi. Rynek neušel rabování cizích vojsk ani rozsáhlým požárům. Jeho obyvatelé však pokaždé dokázali na starých základech vybudovat nové a možná ještě krásnější domy. Ty ukrývají za klasicistními či renesančními fasádami nejen gotická sklepení, ale také příběhy svých obyvatel. Najdeme mezi nimi postavu podobnou Donu Quichotovi, rozhazovačného šlechtice, příslovečného „Poturčence horšího Turka“, i Napoleonem oslněnou operní děvu.

Sraz: v podloubí domu Malostranské náměstí 272/1
Průvodce: Eva Brízová
Délka: asi 2 hodiny (1,5 km)
Konec: dolní část Malostranského náměstí