Listopad 1989 v pražských ulicích Provided by Goout

Event has expired view similar events

The City of Prague Museum – Main Building Na Poříčí 52, Praha 8

External links EventVenue

Exhibitions

60–150 CZK, Tickets available at venue

Czech description only

Výstava představuje prostřednictvím plakátů, letáků, fotografií a filmových záběrů průběh listopadových a prosincových událostí roku 1989 v hlavním městě Praze. Přibližuje návštěvníkům hlavní události a jejich aktéry, kteří byli tomuto dějinnému okamžiku přítomni a aktivně se podíleli na demontáži totalitního politického systému, jemuž před třiceti lety dominovala Komunistická strana Československa.

Výstava pokrývá časové období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989.