Letní příměstský tábor – Umělec dobrodruh Provided by Goout

27th July, 12:00

Vzletná Milady Horákové 56, Praha 7 – Letná

External links EventVenue

Other eventsFor children

4990 CZK

Czech description only

Na Vzletné na děti čakjí dny plné tábornických a výtvarných zážitků, během kterých budou v přírodě zakoušená „čundrácká“ dobrodružství zdrojem inspirace, kterou potom zužitkují při práci ve výtvarném ateliéru.

První den si děti za pomoci lektorů ušijí vlastní deník, do kterého budou zaznamenávat celý průběh tábora a vše kreslit a ilustrovat. Naučí se také napínat plátno na rám, vypraví se na odpolední dobrodružství v přírodě a přitom si rozkreslí ruce. Druhý den děti čeká průzkum divoké krajiny Šáreckého údolí. Budou malovat v plenéru uhly, které si sami vyrobí, a které budou používat i další dny. S lektory si ukážou některé zálesácké triky. Vymyslí si svoji (vlastní tajnou) indiánskou abecedu, budou lovit zvěř tužkou do skicáku a sbírat květiny na výrobu herbáře. Na oběd si opečou něco na ohni. Třetí den se děti budou věnovat grafickým technikám, tisknout linoryt a monotyp. Odpoledne se pak vrátí ke svým skicákům.

Závěr týdne děti stráví venku kde budou stavět výstavní chýši, kterou vyzdobí svými kresbami, grafikami a plátny. Do improvizované galerie pozvou své rodiče i kamarády a s pomocí výtvarných děl si všichni společně zrekapitulují celý týden.

Denní program tábora:
8:30–9:00 setkání na Vzletné
9:00–12:00 ilustrátorská dílna
12:00–13:00 oběd
13:00–16:00 plenér v přírodě, muzeu, nebo galerii
16:00–17:00 návrat na Vzletnou

Strava: 2x svačina, teplý oběd, pitný režim
Lektoři: Tereza Šiklová, David Dolenský
Kapacita: maximálně 10 dětí
Pro koho je tábor určen: Pro všechny děti od 8 do 14 let.